Jednym z etapów wykończenia mieszkania lub domu jest zamontowanie drzwi. W jaki sposób przebiega ten proces?

Wymiary i przygotowanie otworu drzwiowego

Montaż drzwi drewnianych zaczyna się od demontażu poprzedniego skrzydła razem ze starą ościeżnicą. Pozostały otwór należy dopasować do nowych drzwi poprzez odpowiednie powiększenie go lub zmniejszenie, co dla fachowców nie jest czynnością trudną. Standardowo otwór powinien być szerszy względem ościeżnicy o ok. 25 mm i wyższy o ok. 15 mm.

Montaż ościeżnicy

Na początku montowania ościeżnicy należy odpowiednio ustawić ją w otworze. Następnie unieruchamia się ją poprzez użycie klinów. Odpowiednie miejsce i nachylenie uzyskuje się, sprawdzając położenie ościeżnicy za pomocą poziomicy i kątownika, ponieważ zachowanie kątów prostych i pionów jest niezbędne. Aby upewnić się, że ościeżnica jest umiejscowiona poprawnie, można zamontować skrzydło drzwiowe i sprawdzić, czy odpowiednio lekko się zamyka, otwiera i pozostaje w miejscu. Ościeżnicę montuje się do muru za pomocą wkrętów i dybli.

Uszczelnienie ościeżnicy

Szpary między murem a ościeżnicą uzupełnia się pianką niskoprężną. Aby zapobiec odkształceniom podczas pęcznienia pianki, należy zastosować rozpórki. Po 24 godzinach pianka jest utwardzona, jej nadmiar można usunąć nożykiem, a kliny wyjąć. W przypadku drzwi wejściowych warto zastosować dodatkowe uszczelnienie specjalnymi foliami i taśmami. Równie szczelny i zabezpieczony izolacją powinien być próg montowany w przygotowanej wcześniej szczelinie.

Założenie skrzydła drzwiowego i wyregulowanie zawiasów

Założenie skrzydła jest końcowym etapem montażu drzwi. Najpierw w skrzydle należy zamontować zamek i klamkę, a do ościeżnicy przykręcić zawiasy, na których można zawiesić skrzydło. Na koniec prac zawiasy należy wyregulować kluczem imbusowym.

Wróć